- - - - - Nasaleden - - - - -

Under "Delsträckor" t.v. hittar du mer detaljerade kartor och information om respektive delsträcka.

Karta över Nasaleden kan du hitta här. Om du scrollar till vänster, uppströms längs älven, kommer du till Forsbacka där leden börjar. Om du sen aktiverar den nedersta ikonen uppe till vänster ser du din aktuella position och kan följa din vandring längs leden i din telefon. 
(Kartan visar Skellefteå kommuns alla vandringsleder)

På ett antal ställen längs leden finns möjlighet till övernattning. Kontakta sträckansvariga för närmare upplysningar.

Om du har synpunkter på något som rör Nasaleden. Ris eller ros kan kan de lämnas under "Gästbok" eller "Kontakt" till vänster. 
Tack på förhand!

Delta gärna i kommunens arrangemang Vandringbilden som  ersätter tidigare års vandringskort. mer info här 

   Nasaleden är en vandringsled som följer den sista sträckningen av transportleden mellan kusten och silvergruvan i Nasafjäll. D.v.s den väg som huvudsakligen brukades under perioden 1770-1810.

  Skogsstyrelsen har genom projektet Gröna Jobb tillsammans med byaföreningar färdigställt sträckningen från starten vid Skellefteälven Krångfors/Forsbacka upp till Glommersträsk som vandringsled. En hel del förarbeten har också utförts av ideella krafter och föreningar i byarna längs leden. 

  Gröna jobb har fastställt sträckningen, tagit kontakt med markägarna och upprättat markavtal, röjt, byggt broar, t.ex. bron över Skidträskån söder om Jörn, samt spångat, skyltat och färdigställt leden för att den ska kunna användas som vandringsled. En antal vindskydd och rastplatser har satts upp längs leden samt anslagstavlor i Forsbacka, Jörn och Granbergsträsk.

  Leden invigdes 2005.