Delsträcka 2

Sträckansvarig: Anders Wikström tel. 070-27 5 6 26

År 2017 utvidgade Boliden Mineral sitt sandmagasin vid Storberget och större delen av delsträcka 2 tvingades att dras om. Den ursprungliga sträckan och Nasafjällsvägen sträckte sig från Bruträsk över Storberget mot Bjurvattnet. Den gamla stigen mellan Bruträsk och Långhedberget finns ännu kvar och går att vandra.

  Längs den nya sträckan hittar man nya sevärdheter. Sträckan är ca 12 km lång och består till största del av grus- och skogsbilväg och lämpar sig för såväl cyklister som för fotvandrare. Ett par stigar och några brantare partier finns längs nya leden.

  Nasaleden passerar Långberget där det som mest bodde 23 personer under 1800-talet. Kulturhistoriska lämningar finns fortfarande kvar från en tid där man levde och brukade av skog och mark. Den omtalade ”Långsels-Daniel” flyttade dit som första nybyggare år 1815. Han var vida känd för sin driftighet och odlingsflit och otaliga dammängar och bevattningskanaler har anlagts i trakterna. ”Daniel Karlssons galenskaper” står det att läsa om i historieböckerna och han fick även medalj från Hushållssällskapet för sin odlingsiver. Boliden Mineral restaurerade delar av bevattningssystemen och återskapade samtidigt ett skogsviltvatten år 2014 som en naturvårdande insats i området. Dit kan man vandra längs en gammal mur som Daniel lät bygga. Mer historia finns att läsa på Långberget och längs Nasaleden.

  Ungefär halvvägs efter sträckan kommer man till Långsele Natur- & Strövområde. Detta är den tidigare platsen för en gammal underjordsgruva som Boliden Mineral lade ner i drift år 1990. Arbetet med Natur & Strövområdet påbörjades sommaren år 2019 och målsättningen är att skapa ett rekreationsområde med ökade ekologiska värden.

  För frågor eller synpunkter, välkommen kontakta:

Erika Bergmark 070-3613891, företr. Boliden Mineral.


Samtliga foton i fotoalbumet är tagna av Erika Bergmark.