Delsträcka 3

Sträckansvarig: Marie-Louise Nordin, tel.070-275 94 40, marielouisenordin@yahoo.se 


Sträcka 3 är 8,2 km lång och sträcker sig från Bjurvattnet väg 857 till Kankbergsgruvvägen.

Sevärdhet: Blylods soldattorp c:a 800 m från leden. Torpet är upprustat under 1990-talet. Det finns stuga med järnspis o öppen spis, bord o stolar med sittplats för 30-40 pers, tavlor, foton o beskrivning av ett stort antal soldater och övriga bybor. Toa, vedbod o grillplats finns där också. Dessutom ett uthus där ett museum håller på att upprättas. Torpet kan även nås på en bra bilväg.

För visning ring: Paul Nygren 0910-58 13 85, 070-668 74 14. 


Texten lyder:

F d fältjägaren och den siste indelte soldaten Carl Blylod i Bjurvattnets soldatrote och hans soldattorp med rote och komp-nr 66

Bjurvattnet har haft soldatrote och för rote Bjurvattnet - Finnfors förordnades år 1695 Anders Rännare till soldat med komp-nr 66. Sedan har ett flertal soldater alla med namnet Blylod varit bosatta här vid sjön. Det första soldatstället var troligtvis på Räftkläppen, sedan flyttades soldatstället över på motsatta sidan sjön, närmare bestämt där Bengt Stenberg har sin fastighet. Något årtal när denna förflyttning ägde rum har ej gått att fastställa, men på senare delen av 1800-talet flyttades åter soldat stället, då till Långmyrbacken ett ställe ca 1 km nordost om byn, på samfälld mark, där byborna gemensamt iordningstält soldatstället, som bestod av bostadshus och ladugård samt ca 0,5 ha odlad jord.

Där bodde den siste rotesoldaten, som var f d fältjägare Carl Blylod, en i många avseenden märklig person, anspråkslös till det yttre men i besittning av många goda egenskaper. Han föddes av fattiga föräldrar på ett å Långsele-Långdal ägor och som hans mor dog redan när Blylod var liten gosse fick han tidigt söka sig ut för att tjäna sitt levebröd. Han var först vallgosse och dräng och blev sedan vid 21 års ålder rotesoldat. Blylod var en mångkunnig och duktig man som var anlitad och kunde utföra många slags hantverk, bl a var han en skicklig skomakare och snickare, han arbetade även upp en myrodling (Porrmyran) då han drev jordbruk till husbehov. Under sin soldattid erövrade han Västerbottens regementes silvermedalj vilket räknades som ett mästerverk. Skjutskickligheten hade han också god användning för då han var en flitig jägare.

Blylod var gift två gånger. I sitt första äktenskap med Karin Lundqvist, Stenbäcken, hade han nio barn, men äktenskapet fick en tragisk upplösning när det nionde barnet skulle födas. Det berättas att soldathustrun kände stor oro inför det nionde barnets födelse, för både hennes mor och mormor hade dött i den nionde barnsängen, så blev det även denna gång - både mor och barn dog, de lade barnet bredvid sin mor i kistan.

Efter hustruns död ackorderades barnen ut på olika ställen i bygden och Blylod själv lämnade sitt torp för arbete på annan ort.

1916 gifte Blylod om sig med Kristina Nilsson, och de bodde 3 år i Abborrtjärnberget, kom sedan tillbaka till sitt soldatställe i Långmyrbacken, som torparen Ant Brännström brukat under tiden Blylod varit borta.

I andra äktenskapet hade Blylod 4 barn. Prövningar fanns det mycket av enär flera av barnen dog i tbc. Lungsoten var vanlig på den tiden och den skördade sina offer i unga år, så Blylod fick följa många av sina kära till graven.

Blylod tjänstgjorde som soldat från 1880 till 1905 då han tog avsked från sin tjänst men bebodde torpet ända till 1943 (med undantag av de år efter första hustruns död han vistades på annan ort) då genom eldsvåda stugan förstördes och Blylod svårt brännskadad fördes till Skellefteå lasarett där han efter några dagar avled.

Carl Blylod var ju väl känd av bygdens befolkning och hans minne kommer att bestå, namnet nämns med stor aktning, det var något visst över den siste rotesoldaten Blylod. Carl Blylod slutade sin tjänst då soldatrotesystemet upphörde 1905 i Bjurvattnet. Han var född den 29 juni 1859 i Långdal och hette egentligen Johnsson. Blylod var det soldatnamn han fick i tjänsten.

Här nedan namnen på rotesoldater

Anders Rännare      start 1695 - den förste rotesoldaten                                                          Per Blylod               född 1754                                                                                               Nils Blylod               "      1782                                                                                               Olof Blylod              "      1790                                                                                               Anders Blylod          "      1825                                                                                               Carl Blylod              "      1859, död 1943 - den siste rotesoldaten

 

                                  * Bjurvattnets by - 450 år 1993 *                                                                                                  *  1543 - 1993 *    

Nasafjällsvägen löper genom byn Bjurvattnet och har under de senaste åren rekonstruerats av byamännen på en sträcka av 7-8 km.

Detta rekonstruerade soldattorp med rotenr 66 tillhörande Bjurvattnets by i Skellefteå kommun invigdes Lö 19/8 1995 av Bjurvattnets Kulturminnesförening.

Må nu detta torpställe skötas och hållas i gott skick till glädje och fromma för kommande släkten och bybor.