Delsträcka 4

Sträckansvariga:  Erik Löfstedt tel. 070-639 48 44, e-post: erik.lofstedt@hotmail.com och Jimmy Rannerud tel. 070-547 00 90 eller 0916-70090, e-post: moosehunter.rannerud@telia.com.

Sträcka 4  är 14,3 km lång och sträcker sig från Kankbergsgruvvägen Till Hornsträskvägen.


Sevärdhet: Pottbäcken med slingrande meanderbågar, ca 3 km från Klockträsk. Här finns en 60 m lång kavelbro. Längs denna sträcka kan man även finna bäverhyddor och bävrar samt en före detta kvarndamm 50 m från leden. 


Nasaleden Skellefteådelen.

Sträcka 4

Kankbergsgruvvägen- Hornsträsk 14,3 km

För 15 år sen 2003 fick vi vindfällen av Sveaskog som sågades i Hedträsk till plank/spänger (ca 200 st) och fördelades  på de blöta partierna. Dessutom byggdes flera broar bla Pottbron och bro över kvarnbäcken. Materialet kördes ut med hjälp en av 4- hjuling.

Delen mellan Klockträsk och Hornsträsk (9 km).

Många spänger och samt bron över Kvarnbäcken började vara i dåligt skick (15) år och eftersom denna sträcka ingår i Nasaklivet, (terränglopp för hela familjen) och många gående och springande blir olycksfallsrisken stor.

Nasaledens intresseförening och Samlingshusföreningen (Hedträsk, Klockträsk och Östra Stavträsk) beslutade att under förutsättning att medel till ny bro beviljades så skulle samlingshusföreningens medlemmar bygga den nya bron.

Pengar beviljades av fritidskontoret (201709) och under vintern byggde några av medlemmarna en ny bro i sektioner. Dessa transporterades ut på skoter på vinterföre våren 2018 för att monteras när det var möjligt (före Nasaklivet om möjligt)

Under vintern ordnade medlemmar att ett skogsbolag skänkte lagerskadat timmer till Nasaleden. Detta transporterades till Hedträsk och sågades till 55mm tjocka plank/spänger.

Transporterades sen ut med traktor och 4 hjulingar till de ställen spängerna skulle bytas

Lördagen den 2 juni var 2 olika arbetslag ute på sträckan och bytte ut spänger/plank

En vecka senare bytte arbetslagen bron över Kvarnbäcken

16 juni var det dags för årets Nasakliv, 2 veckor senare än vanligt. Familjevänligt med 3 sträckor, Hornsträsk- Klockträsk 9 km, Hedträsk- Klockträsk 2 km och vid målområdet i Klockträsk en kort sträcka för barn upp till 6 år, där alla deltagare fick medalj. Vid målområdet såldes fika och hamburgare, 2 hoppborgar fanns till barnens och föräldrars förtjusning.

Bilder från arbetet med sträckan 2018 finns i fotoalbumet nedan. De fyra sista bilderna.