Beskrivning av delsträckorna

  Sträckan Forsbacka - Glommersträsk, 8,2 mil, är uppdelad i 8 st delsträckor med mycket varierande längder.

  För varje delsträcka finns en sträckansvarig  som har tillsyn över sin sträcka och som också fungerar som kontaktperson och som kan svara på frågor rörande sträckan.


                              Välj delsträcka i menyn till vänster.

Delsträcka 1.   Forsbacka-Bruträsk väg 805 10,9 km
Delsträcka 2    Bruträsk väg 805-Bjurvattnet väg 857 12 km
Delsträcka 3.   Bjurvattnet 857-Kankbergsgruvvägen 8,2 km
Delsträcka 4.   Kankbergrsgruvvägen-Hornsträskvägen 14,3 km
Delsträcka 5.   Hornsträskvägen-Fridhem 12,6 km
Delsträcka 6.   Fridhem-Grundträskån 15,3 km
Delsträcka 7.   Grundträskån-Missenträsk 7,3 km
Delsträcka 8.   Missenträsk-Glommersträsk 6,5 km