Fotoalbum

  Efter många års arbete skedde den officiella invigningen av leden hösten 2005. Skogsstyrelsen stod för arrangemanet där det serverades mat och såldes lotterier.

 Invigningstalare var Allan Boström. Talade gjorde även f.d. rektorn, författaren och lokalhistorikern Göran Marklund.